Bu yerda siz Prezidentimiz I.Karimov tomonidan yozilgan
“Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari” asarlarini yuklabolish va uni batafsil o’rganib chiqish imkoniyatiga ega bo’lasiz. Yuklab olish