Шу йилнинг 25-26 ноябр кунлари Гидромелиорация факультетида “кишлок хўжалик экинлари махсулдорлигини ошириш муаммолари” Республика илмий – амалий анжумани бўлиб ўтди. Анжуманда шу сохага алокадор ташкилотлар мутахассислари, ўкув муассасалар профессор-ўкитувчилари, илмий ходимлари ва тадкикотчилари, иктидорли талабалари  жами 200 дан ортик маколалар билан маколалар билан иштирок этишди. Анжуман жуда кўтаринки рухда, савол-жавобларга бой тортишувли ва кизикарли ўтди. Анжуман катнашчилари алохида хурмат билан кутиб олинди.

Ушбу илмий-амалий анжуман 5 та йуналишда иш олиб борди. 5-шўъба “Гидромелиорация ва механизация” кафедрасига тегишли бўлиб, унда 29 та илмий ма?оладан 23 таси тингланда ва катнашчиларга ажойиб таъсуротлар колдирди. Маколаларнинг илмийлиги, долзарблиги ва бугунги кун кишлок хўжалиги учун айнан керакли эканлиги тингловчиларни диккатини тортди ва янада кизикарли муаммоли саволлар ва жавоблар бўлишини таъминлади.

Анжуман жуда таассуротларга бой ва илмий-амалий жи?атдан анча фойдали бўлди. Анжуман сунгида махсус машрут билан Бухоронинг диккатга сазавор жойларига саёхат ташкил этилди.