Укув кулланма энди барчамизнинг кулимизда!!!

Опубликовано bukharasu 30.04.2009

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жахон молиявий-иктисодий инкирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари» номли асарини ўрганиш бўйича ўкув кўлланма. Юклаб олиш…

Islom Abdug’aniyevich Karimovning “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari” asarlari

Опубликовано bukharasu 30.04.2009

Bu yerda siz Prezidentimiz I.Karimov tomonidan yozilgan
“Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari” asarlarini yuklabolish va uni batafsil o’rganib chiqish imkoniyatiga ega bo’lasiz. Yuklab olish


Copyright © 2007 Buxoro Davlat Universiteti. All rights reserved.