2007- yil yanvar

1. Til va adabiyot kafedrasi mudiri, professor O. Safarov.

“Solomon va Ibsol” qissasida AQl, Kuch va Nafs talqini. -“Buxoro mavjlari” jurnali, 2007, 1-son, 15 16-bet.

Maqolada Abu Ali ibn Sinoning “Solomon va Ibsol” qissaning g’oyaviy-badiiy tahlili amalga oshirilgan.

2.       Til va adabiyot kafedrasi mudiri, professor O. Safarov. Balavadze Shota Polikarpovich (1923–1975)– Kitobda:

Inson xotirasi muqaddas. Toshkent: “Fan”, 2007, 3738-bet. Maqolada pedagogika fanlari doktori, professor Sh.P.Balavadzening ilmiy-pedagogik faoliyati yoritilgan.

3.       Til va adabiyot kafedrasi mudiri, professor O. Safarov.

Qoraev Toji Qoraevich (1936–2000) –Кitobda: Inson xotirasi muqaddas. Toshkent: “Fan”, 2007, 232–234-bet. Maqolada –mukofoti laureati T.Q.Qoraevning ilmiy-pedagogik faoliyati yoritilgan.

Читать полностью »