Hozirgi paytda Jahon iqtisodiyoti inqirozga uchragani barchamizga ma’lum. Shuning uchun bu vaziyatdan chiqish va O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etish yo’llari to’g’risida Prezidentimiz “JAHON MOLIYAVIY-IQTISODIY INQIROZI, O‘ZBEKISTON SHAROITIDA UNI BARTARAF ETISHNING YO‘LLARI VA CHORALARI” nomli asarlarini barchamiz o’qib, shu mavzuga doir bo’lgan seminar-trening materiallaridan  xabardor bo’lishimiz kerak.